fredag, juli 29, 2011

så vanskelig å forstå

det er lett
for meg å trykke
på knappene, lage
bokstavene, forme
ordene, og lange setninger.
det er lett.
en steming, en impuls.
en tanke, et ønske.
små konkrete handlinger.
ved å trykke på knapper, så lett
for å uttrykke seg,
kanskje treffe,
kanskje berøre.
det er lett.

det var lett.
for ham å trykke
på avtrekkeren, avfyre kulene,
treffe mennesken,
drepe, eller skade dem for livet.
det var lett.
en steming, en impuls.
en tanke, et ønske.
små konkrete handlinger.
ved å trykke på en avtrekker, så lett
for å uttrykke seg,
drepe,
ødelegge.
det var lett.

men
så vanskelig å forstå.